Informatiewijzer

Familie en gezin

Wanneer is uw kind meerderjarig?

Uw kind is minderjarig als hij 17 jaar of jonger is.
Uw kind is meerderjarig als hij 18 jaar of ouder is.

Indien uw kind meerderjarig is kunt u geen gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. U kunt wel gebruik maken van het schriftelijke formulier (uitoefenen familie- of gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM).

Voor vragen kunt u contact opnemen met de IND.

Uitzondering bereiken meerderjarigheid

Uw kind heeft de achttienjarige leeftijd bereikt en aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het kind is in het land van herkomst achtergebleven in verband met de vervulling van de militaire dienstplicht.
  • Het kind had op het tijdstip waarop de andere gezinsleden naar Nederland vertrokken de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt; en
  • De aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het ontslag uit militaire dienst.
Begin opnieuw